مسلم شمشادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسلم شمشادی

محل سکونت: فارس - فسا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شرکت آریا ساختمان 1392/6 - 1393/3
حسابدار شرکت معدنی و راهسازی مبین 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.98
تفتان 1389 - 1391