علی کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی کاظمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار سایپا یدک 1392/12 - 1393/12