شاهین روان بد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهین روان بد

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد