رامین قایمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین قایمی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
اذربایجان 1389 - 1394