مجید رنجبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید رنجبر

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر شرکت اواپلاست 1393/9 - 1394/3
کارگر شرکت بسپارپوینده 1393/1 - 1393/6