ایسان جنتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایسان جنتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان زبان انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 15.20
تهران جنوب 1389 - 1393