ناصر رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر رحیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد