ایمان قره خانلویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان قره خانلویی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.30
ازاد 1390 - 1392