شیما شکوری نقده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیما شکوری نقده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شبکه راهکار پویش فرا ایمن 1392/5 -
کارشناس بخش It مبین سامان 1390/7 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 14.65
علامه محدث نوری(ره) 1387 - 1390
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 17.23
علمی کاربردی 1382 - 1385