علیرضا دهقان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا دهقان

محل سکونت: فارس - فراشبند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الكترونیك
– کارشناسی – معدل: 15.67
ليان 1390 - 1392
برق الكترونیك
– کاردانی – معدل: 15.57
ايت الله خامنه اي 1388 - 1390