فاطمه گروسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه گروسی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آموزش و تضمین کیفیت شرکت پروزن (هلدینگ آذین) 1391/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 14.74
دولتی بیرجند 1380 - 1384