علی میرزااقاخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی میرزااقاخانی

محل سکونت: زنجان - ابهرسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده لیفتراک.کارگری تولیدی مبلمان 1391/12 - 1393/9