فاطمه فلاح مراد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه فلاح مراد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار ایده آل شبکه 1392/9 - 1393/9
مالی-اداری آرماتور پردیس 1393/10 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.47
شریعتی 1388 - 1392