حسین زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین زارع

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.50
فومن 1387 - 1392