وحید صباغ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید صباغ

محل سکونت: تهران - شهریارسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اجرا عمران ساحل 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد واحد ابهر 1385 - 1391