مصطفی مالمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی مالمیر

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اداری گروه سازندگی قرب کربلا 1393/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تکنولوژی کنترل برق
– کاردانی – معدل: 14.75
علمی کاربردی 1389 - 1391