سعید عباسی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید عباسی نژاد

محل سکونت: ایلام - دهلران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور وتکنسین اجرا بتن شرکت جهان کوثرسدتنظیمی کرخه 1378/7 - 1387/12
تکنسینبتن شرکت ایل راه 1389/4 - 1389/5
کارشناس اجرا شرکت جهاد توسعه 1391/6 - 1391/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد اسلامی دزفول 1386 - 1390