جواد پورعباس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد پورعباس

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس فنی کیمیا کشاورز 1392/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی
– کارشناسی – معدل: 15.00
مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی 1387 - 1389