معصومه مردانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه مردانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت