یوسف رمضان زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یوسف رمضان زاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند پست بانک 1392/2 - 1393/5