شیرین مومنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین مومنی

محل سکونت: همدان - ملایر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.70
آزاد اسلامی 1381 - 1383