پیمان ستوده لای

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان ستوده لای

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح شرکت ارین کانتین 1394/5 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.33
دماوند 1387 - 1392