عسگر حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عسگر حسنی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست آزمایشگاه تولید بذر کشت وصنعت قارچ بی بی 1393/2 - 1394/5