محمد بهاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد بهاری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واحد نرم افزار کامپیوتر خراسان 1390/3 - 1391/3
واحد انفورماتیک قرض الحسنه اخوت توس 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه فردوس مشهد 1392 - 1394