عباس نسرکانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس نسرکانی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست برق شرکت خاوردشت 1380/12 - 1393/12