سمانه رحیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه رحیم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز بانک ملت 1378/10 - 1379/6
کارمند امور مشترکین تلفن همراه 1385/6 - 1389/6
کارشناس داروسازی حکیم 1391/10 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شبکه کامپیوتری طراحی شبکه
– کارشناسی – معدل: 14.81
دانشگاه علمی کاربردی 1391 - 1393