مریم طجرلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم طجرلو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی شرکت کوروش ره آوران پارس 1386/12 - 1387/7
کارشناس حسابرسی موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس 1389/12 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.50
رودهن 1380 - 1384
EMBA استراتژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.50
اراک 1389 - 1392