سعید زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید زارع

محل سکونت: فارس - نی ریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.03
آزاد واحد نیریز 1390 - 1392