سمیه شرافتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه شرافتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خبرنگار سمیه شرافتی 1385/2 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی کودکان استثنایی
– کارشناسی – معدل: 16.75
الزهرا 1379 - 1383