فاطمه ولیخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ولیخانی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 17.00
عالی ایوانکی 1391 - 1393