جواد حبیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد حبیبی

محل سکونت: قزوین - الوند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده لیفتراک یونیلور ایران 1393/3 - 1394/1
راننده لیفتراک سرامیک البرز 1392/12 - 1393/3
راننده لیفتراک کاشی پارس 1391/3 - 1392/11
راننده لیفتراک رسا نور 1313/12 - 1313/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک
– دیپلم – معدل: 14.14
1381 - 1384