محبوبه فخامتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه فخامتی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند دفتر امورمشترکین 1385/1 - 1385/8
منشی مطب دندانپزشکی 1390/1 - 1391/1
منشی مطب پزشک عمومی 1392/1 - 1393/8