علی اصغر خاتمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر خاتمی

محل سکونت: فارس - استهبانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انبارداری و کارپردازی شرکت مرواریدپارسیان کیش 1392/11 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولیدصنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.98
شهیدباهنرکرمان 1388 - 1392