حمید رضا سلگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا سلگی

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی و مولکولی
– کارشناسی – معدل: 12.93
واحد آشتیان 1387 - 1391