نعیم مسعودی جوان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعیم مسعودی جوان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس مخابرات ماهواره ای شركت پارس ارتباطات 1389/9 - 1390/10
فروش اتومبیل شغل آزاد 1390/12 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 13.92
آزاد شهرري 1383 - 1389