زهرا محمدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا محمدپور

محل سکونت: بوشهر - بوشهرسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس موسسه خانه کارگر 1391/6 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی آموزش
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد اسلامی 1392 - 1392