فاطمه فرهمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه فرهمند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم دامی و طیور تغذیه طیور
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تربیت مدرس 1392 - 1394