محمد علی قمری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی قمری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پیاده سازی CMMS پایانه مسافربری مشهد 1393/3 - 1393/6
کاراموز رینگسازی مشهد 1393/3 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.83
شهید باهنر 1389 - 1393