فاطمه بختیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه بختیاری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.13
امام علی غ 1389 - 1392