بهزاد یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد یوسفی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تبلیغات و فن آوری اطلاعات شرکت تجارت بین الملل امیرطاها 1391/3 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.50
شریعتی 1381 - 1383
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.98
آزاد 1384 - 1387