حمید رضا حنانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا حنانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تولید کمپرس خاور ماهان 1384/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 15.38
ساوه 1384 - 1388