على اصغر يزدانى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: على اصغر يزدانى

محل سکونت: البرز - کرج