مرضیه غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه غلامی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیومکانیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی امیرکبیر 1392 - 1394
مهندسی پزشکی بیومکانیک
– کارشناسی – معدل: 17.50
صنعتی امیرکبیر 1388 - 1392