رضا صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا صادقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد