فاطمه حاجی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه حاجی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس هنر پتینه مجتمع فنی تهران 1393/11 - 1394/3