رضا نجاتی هرزویلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا نجاتی هرزویلی

محل سکونت: گیلان - منجیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برق گروه صنعتی تلوان 1392/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 14.59
دیلمان 1385 - 1387
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.02
مهرآستان 1388 - 1390