حمید جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید جعفری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد