زهرا اعظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا اعظمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر منابع انسانی پلاسمای خوارزمی 1393/9 - 1394/5
مسئول آموزش داروسازی دکتر عبیدی 1392/6 - 1393/8
مشاور روش‌های نوین آموزشی مجتمع آموزشی مفید 1388/7 - 1389/6
مسئول منابع انسانی و آموزش آرین فرناب سیستم 1385/3 - 1392/2
مدرس مجتمع آموزشی حکیم سنایی 1383/3 - 1385/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.09
مرکز بین الملل 1390 - 1393
مدیریت کسب و کار
– کاردانی – معدل: 18.25
قالبسازان 1387 - 1389
مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1394 - 1396