مهدی عظیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی عظیمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری موسسه زبانهای خارجی اناهیتا 1390/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی دولتی
– کارشناسی – معدل: 14.07
پیام نور اشتهارد 1389 - 1392