لیلا رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر حلوا شکری عقاب 1383/12 -
فروشنده فروشندگی 1386/1 - 1389/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی وعلم ورزشی علوم تربیت بدنی
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نور شهریار 1391 - 1395